Hamar

InSP Hamar

InSP Hamar er et samarbeid mellom Stiftelsen Innlandet Science Park og Bane NOR Eiendom. InSP-byggene er strategisk plassert ved Mjøsa, med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen i Hamar. Etableringen av InSP vil være en viktig katalysator for Hamar-regionen, men også den helt nye bydelen i Hamar som utvikles i tilknytning.

Estimert byggestart er 2025.

Den råeste satsningen og beliggenheten på strekningen Oslo – Trondheim

Studier i biotek, spillutvikling og kunstig intelligens

Innlandet Science Park Hamar og Høgskolen i Innlandet har signert en strategisk samarbeidsavtale som innebærer at høgskolen ønsker å etablere seg som en nøkkelaktør og leietaker i InSP Hamar. Høgskolen i Innlandet etablerer seg med forskning og studier innen biotek, spillutvikling og maskinlæring/kunstig intelligens.

Nysgjerrig på InSP Hamar? Ta kontakt!

«Vekst skapes kanskje best gjennom samhandling. Det å være en del av en science park gir muligheten til det; å dele, skape og vokse»

Lars Gillund

Daglig leder, Klosser Innovasjon Kongsvinger

«Innlandet Science Park er viktig for å styrke samarbeidet mellom akademia, næringsliv og studenter i og på tvers av regionen. Ved å legge til rette for økt synlighet, tilgjengelighet og informasjonsdeling, skaper InSP bedre forutsetninger for nye ideer og vekst, men også for økt trivsel og attraktivitet.»

Mikael Blaker

Leder, Start LHMR

«Twoday har veldig tro på Innlandet Science Park og ønsker å bidra til å skape et tungt teknologidrevet miljø i Kongsvinger med fokus på kompetansebygging og lokal innovasjon»

Even Lysen

Direktør for sikkerhet, Twoday

«Innlandet Science Park vil sette Kongsvinger på det nasjonale kunnskapskartet. Her vil det utvikles kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv som er det regionen trenger. Nøkkelen er tett samspill mellom bedrifter, akademia, grundere og risikokapital»

Torger Reve

Professor emeritus i strategi og industriell konkurranseevne

«Every successful ecosystem revolves around one vital resource: people. Innlandet holds that same untapped potential. Innlandet Science Park will be the gravitational force uniting the region and partners. Together, we’ll build the future beside the beautiful Mjøsa lake – we’re eager to contribute.»

Cagri Selcuklue

CEO, Carbon Centrum

«Nytt Mjøssykehus MÅ bli et levende innovasjonshus. Hva skulle det ellers bli? Her blir kobling til Innlandet Science Park helt sentralt.»

Ingeborg Hartz

Forskningsdirektør, Sykehus Innlandet

«Vi ønsker å styrke vår posisjon som partner for næringslivet og andre aktører i utviklingen av Innlandet. Det er strategisk viktig for oss å være til stede i en forskningspark som samler mange aktører under samme tak.»

Peer Jacob Svenkerud

Rektor ved HINN

«Innlandet Science Park blir et innovativt kompetansesenter for regionen og representerer en unik mulighet for oss og andre. Vi ser frem til å bli en del av satsningen!»

Leif Holst Jensen

Dekan HINN, Fakultet for Audiovisuelle Medier og Kreativ Teknologi

«Innovasjon er ikke å tenke utenfor boksen. Det er å finne opp boksen på nytt, og det skjer når folk med ulik kompetanse jobber sammen og har det gøy. Det er derfor er det så viktig og riktig å etablere en science park der nye ideer kan møtes og vokse. Vi gleder oss til å være med og sette Innlandet på innovasjonskartet!»

Julie Lorch-Falch Chrissafopoulos
Head of user experience

Meld deg på nyhetsbrevet

Få med deg det som skjer