Organisasjon

Bjørnar Håkensmoen

Bjørnar Håkensmoen
Daglig leder

Anette Mellbye

Anette Mellbye
Direktør strategi, innovasjon og innhold

Pia Fischer

Pia Fischer
Leder Innlandet Science Park, Kongsvinger. Konsept- og Programansvarlig InSP.