Innlandet Science Park

Innlandet Science Park
Fremtiden skaper vi sammen

Bli del av noe større

Med fokus på teknologi som drivkraft for verdiskaping, kobler InSP akademisk forskning med næringslivets behov, og oppstartsbedrifter med etablerte. InSP tilbyr en møteplass for utdanning, forskning og næringsliv. Vi fasiliterer for samarbeid som skal styrke forutsetningene for innovasjon og økonomisk vekst i regionen.

Innlandet Science Park gir tilgang til…

Kongsvinger

Erfaring fra science parker i Sverige viser at bedrifter lokalisert i eller tilknyttet science parker har 30 prosent større sjanse til å lykkes

Bakgrunnen for InSP

InSP er initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark og sikter mot å styrke forutsetningene for vekst og innovasjon i regionen. Science park-konseptet er velprøvd og bringer sammen eksperter fra ulike fag for å bygge sterke fagmiljøer og utvikle nye ideer.

Sentralt står samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, forskning, gründere, næringsliv, investorer og offentlige aktører. InSP tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, fra frokostmøter til konferanser og events.

Les mer her og ta kontakt med oss om du vil vite mer om InSP!

«Nytt Mjøsykehus MÅ bli et levende innovasjonshus. Hva skulle det ellers bli? Her blir kobling til Innlandet Science Park sentralt.»

Ingeborg Hartz, Forskningsdirektør Sykeshus Innlandet