Kongsvinger

InSP Kongsvinger

InSP Kongsvinger ligger rett ved Høgskolebygget i Kongsvinger og står innflyttingsklart allerede april 2024. Samlet består bygget av et areal på nærmere 5 600 kvadratmeter fordelt på fire etasjer.

Aktører som Klosser Innovasjon, 7Sterke, Høgskolestiftelsen, CREDS, Telenor, Mapei, Fram, Twoday, Eidsiva, Sealing system, 4 Subsea, Gnist Media, Steer og Fjordkraft inngår i InSP Kongsvinger.

Fasade fra ark

Møteplass for bra folk og
gode ideer

InSP Kongsvinger rommer møteplasser som stimulerer til kreativitet, samarbeid, deling og læring.

Sosiale soner

  • Kaffebar
  • Lounge-område
  • Fleksible møteplasser

Liv hele dagen

  • Frokostmøter
  • Faglige og sosiale arrangementer
  • Eventer

Økosystemet som hjelper deg og din bedrift å vokse

Teknologifokus

Forener bedrifter som anser teknologi som kritisk og sikrer kontinuerlig fokus på viktige tenkologitemaer, -trender og -utvikling

Bærekraft

Fokuserer på grønn vekst, bærekraftig innovasjon, utvikling og kompetanseutvikling

Fremtidsrettet fysisk miljø

Tilbyr arealer, et åpent miljø og en plattform designet for kontinuerlig læring, deling og samhandling

Samspill & læring

Fasiliterer, sammen med aktørene som inngår for samspill, læring og deling på tvers av bransjer, forskning & utdanning, næringsliv, og oppstart & etablert

Koblinger & nye partnerskap

Fungerer som koblingsboks – kobler inn miljøer som bidrar til å styrke forutsetningene for vekst og utvikling i regionen

Attraktivt for flinke folk

Representerer et miljø og omgivelser som er fremtidsrettet og som er attraktivt i rekrutterings-øyemed

Bli en del av InSP Kongsvinger sammen med blant annet disse aktørene!

«Vekst skapes kanskje best gjennom samhandling. Det å være en del av en science park gir muligheten til det; å dele, skape og vokse»

Lars Gillund

Daglig leder, Klosser Innovasjon Kongsvinger

«Innlandet Science Park er viktig for å styrke samarbeidet mellom akademia, næringsliv og studenter i og på tvers av regionen. Ved å legge til rette for økt synlighet, tilgjengelighet og informasjonsdeling, skaper InSP bedre forutsetninger for nye ideer og vekst, men også for økt trivsel og attraktivitet.»

Mikael Blaker

Leder, Start LHMR

«Twoday har veldig tro på Innlandet Science Park og ønsker å bidra til å skape et tungt teknologidrevet miljø i Kongsvinger med fokus på kompetansebygging og lokal innovasjon»

Even Lysen

Direktør for sikkerhet, Twoday

«Innlandet Science Park vil sette Kongsvinger på det nasjonale kunnskapskartet. Her vil det utvikles kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv som er det regionen trenger. Nøkkelen er tett samspill mellom bedrifter, akademia, grundere og risikokapital»

Torger Reve

Professor emeritus i strategi og industriell konkurranseevne

«Every successful ecosystem revolves around one vital resource: people. Innlandet holds that same untapped potential. Innlandet Science Park will be the gravitational force uniting the region and partners. Together, we’ll build the future beside the beautiful Mjøsa lake – we’re eager to contribute.»

Cagri Selcuklue

CEO, Carbon Centrum

«Nytt Mjøssykehus MÅ bli et levende innovasjonshus. Hva skulle det ellers bli? Her blir kobling til Innlandet Science Park helt sentralt.»

Ingeborg Hartz

Forskningsdirektør, Sykehus Innlandet

«Vi ønsker å styrke vår posisjon som partner for næringslivet og andre aktører i utviklingen av Innlandet. Det er strategisk viktig for oss å være til stede i en forskningspark som samler mange aktører under samme tak.»

Peer Jacob Svenkerud

Rektor ved HINN

«Innlandet Science Park blir et innovativt kompetansesenter for regionen og representerer en unik mulighet for oss og andre. Vi ser frem til å bli en del av satsningen!»

Leif Holst Jensen

Dekan HINN, Fakultet for Audiovisuelle Medier og Kreativ Teknologi

«Innovasjon er ikke å tenke utenfor boksen. Det er å finne opp boksen på nytt, og det skjer når folk med ulik kompetanse jobber sammen og har det gøy. Det er derfor er det så viktig og riktig å etablere en science park der nye ideer kan møtes og vokse. Vi gleder oss til å være med og sette Innlandet på innovasjonskartet!»

Julie Lorch-Falch Chrissafopoulos
Head of user experience

Meld deg på nyhetsbrevet

Få med deg det som skjer