Om Innlandet Science Park

Drivkraft for det nye næringslivet

InSPs mål er å styrke innovasjonsøkosystemet i Innlandet. Vi skal støtte oppstartsselskaper på vekstreisen og etablerte bedrifter på transformasjonsreisen, men også bidra til å styrke kommersialisering av forskning.

Åpent for alle – bedrifter kan knytte seg til InSP gjennom medlemskap – eller de kan flytte inn!

InSP skal etableres på Kongsvinger, Hamar, Elverum, Lillehammer og sannsynligvis Gjøvik, og er initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark.

Målet er å styrke vekstøkosystemet ved å samlokalisere og koble oppstartsselskaper, etablerte bedrifter, forskning & utdanning, kapital samt innovasjons-/ myndighetsaktører. InSP skal i tillegg skape koblinger og bidra til økt verdiskapning på tvers av de ulike InSP-lokasjonene.

InSP-lokasjonene vil bestå av flere næringsnettverk og innovasjonsaktører, og fungere som plattform for samhandling, deling og læring for alle aktører som inngår. InSP skal være en møteplass og koblingsboks der ideer oppstår og utvikler seg, og kanskje en dag realiseres til nye produkter, tjenester, og også bedrifter. 

InSP er særlig fokusert om å samlokalisere bedrifter og miljøer som anser teknologi som viktig verdidriver. Dette sikrer:

  • At aktørene som inngår har felles interesser – og felles utfordringer
  • At miljøet er relevant for alle på tvers av bransjer og næringer
  • Større potensial for vekst – teknologibedrifter har særlig stort vekstpotensial
  • Større potensial for innovasjon -innovasjon oppstår i dag ofte i grensesnittene mellom bransjer og bedrifter
  • At de bransjespesifikke miljøer og klynger som inngår selv tar eierskap til egne vekstambisjoner

Er du nysgjerrig eller ønsker mer informasjon. Ta kontakt med oss her.

«Almost always great new ideas don’t emerge from within a single person or function, but at the intersection of functions or people that have never met before.» 

Harvard-professor Clayton Christensen

Økosystemet som hjelper deg og din bedrift å vokse

Teknologifokus

Forener bedrifter som anser teknologi som kritisk og sikrer kontinuerlig fokus på viktige tenkologitemaer, -trender og -utvikling

Bærekraft

Fokuserer på grønn vekst, bærekraftig innovasjon, utvikling og kompetanseutvikling

Fremtidsrettet fysisk miljø

Tilbyr arealer, et åpent miljø og en plattform designet for kontinuerlig læring, deling og samhandling

Samspill & læring

Fasiliterer, sammen med aktørene som inngår for samspill, læring og deling på tvers av bransjer, forskning & utdanning, næringsliv, og oppstart & etablert

Koblinger & nye partnerskap

Fungerer som koblingsboks – kobler inn miljøer som bidrar til å styrke forutsetningene for vekst og utvikling i regionen

Attraktivt for flinke folk

Representerer et miljø og omgivelser som er fremtidsrettet og som er attraktivt i rekrutterings-øyemed

Meld deg på nyhetsbrevet

Få med deg det som skjer